Fördelar med en digital stämpelklocka

Är du och dina anställda vana vid den gamla maskinen i hörnet för att registrera närvaron? För de som jobbat länge inom verksamheten är att stämpla in- och ut vid varje arbetspass något som sitter i ryggmärgen. Trots att det för vissa går per automatik så gäller det långt ifrån alla. Det finns genom implementering av en digital stämpelklocka möjlighet att förbättra processen och göra arbetsdagen enklare för alla.

Underlätta tidsrapportering och schemaläggning

  • Snabb översikt av arbetsdagen: Se vilka som är på plats eller om det saknas någon i personalstyrkan.
  • Digital stämpelklocka kopplad till ett personalhanteringssystem: Få möjlighet att ha all personalinformation på ett ställe, som hos Personalkollen där det samlas i en app.
  • Minska felmarginaler: Undvik det som enkelt kan gå fel vid manuell hantering av tidsrapportering.
  • Enklare kommunikationsväg: Här finns ofta möjlighet att skicka och ta emot meddelanden från medarbetarna.

Enklare kommunikation för de anställda

  • Se sitt schema: Få full översikt av arbetsveckan och rapportera närvaro.
  • Lön och dricks: Här kan du enkelt se ditt lönebesked och ha koll på exempelvis dricks.
  • Få notiser: Du som medarbetare kan få notiser från arbetsgivaren, eller påminnelser om kommande arbetspass.
  • Ökad transparens: Ta del av en större mängd information kring din anställning.

En elektronisk personalliggare

En personalliggare används för att ha koll på närvaron av personal på en arbetsplats. För vissa verksamheter krävs det att detta finns på plats, exempelvis inom bygg- och restaurangbranschen. Genom att implementera en digital stämpelklocka så digitaliseras även er personalliggare. Det ger en ökad noggrannhet och effektiviserar det administrativa arbetet för den person som i verksamheten ansvarar för all hantering av personalen. Läs mer om regler för personalliggare hos Skatteverket.

Analog eller digital stämpelklocka?

En stämpelklockas uppgift är att registrera in- och utstämplingar för de som jobbar inom verksamheten, och kanske behöver din verksamhet inte mer än så. Genom att implementera en digital lösning samlas fler funktioner på ett och samma ställe.

Analog: det traditionella alternativet

Om tidtagning för in- och utstämpling är det enda din verksamhet behöver kan denna variant vara enkel och trygg för medarbetarna att använda. Den manuella hanteringen innebär dock tidskrävande administrativt arbete för en chef eller personalansvarig och kan leda till fel eller ökad arbetsbelastning. Med en analog variant är det även svårare att övervaka närvaro i realtid och snabbt kunna åtgärda om det uppstår problem.

Digitalt: allt samlat i en app

Med en digitalisering minimeras risken för missar i att stämpla in eller ut vid ett arbetspass, och personalansvarig kan få en överblick över arbetsdagen samt vilka som är på plats. Om någon är sjuk kan du snabbt upptäcka och åtgärda detta. Dessutom finns det många gånger möjlighet att koppla en digital stämpelklocka till ett HR- och lönesystem för att underlätta det administrativa arbetet. Det innebär även stora fördelar för medarbetarna som får en större transparens och koll på sin anställning.