Ge dricks i Sverige

Om du som kund upplever att servicen varit bra är en vanlig tumregel att ge mellan 5–10% extra utöver notans summa, men det är upp till varje individ. Till skillnad från många andra länder, där en låg grundlön för servicepersonal behöver kompletteras av en extra summa, så har anställda i Sverige en månadslön som överensstämmer med kollektivavtal.

Hur fungerar det?

Ska du lämna dricks när du betalar med kort finns ofta redan färdiginställda procentuella alternativ i betalterminalen. Då slipper du själv att räkna på hur mycket du vill ge. Att lämna kontanter förekommer, men allt mer sällan.

Ingår det i notan i Sverige?

I med att dricks anses som något frivilligt att lämna ingår det inte i notan i Sverige. Oftast är serviceavgiften inräknad i priset, dock kan praxis variera på vissa restauranger eller i vissa situationer.

Vad gäller i andra länder?

Det finns både kulturella och ekonomiska skillnader för vad som gäller kring att ge en extra summa till servicepersonal när du kommer till andra länder.

Frankrike

Det är inte ovanligt att det på franska restauranger redan är en serviceavgift (service compris) på 10–15% inräknad i notan. Det förekommer istället att du som kund lämnar småmynt eller avrundar uppåt om servicen varit bra.

USA

I USA ses det nästan som något obligatoriskt att lämna dricks oavsett om det är på restaurang, bar, hotell, till en taxichaufför eller annat serviceyrke. På restaurang är standarden 15–20% av notans totalbelopp. Detta är för att dessa pengar kompletterar personalens låga grundlön.

Grekland

Om det nästan ses som något obligatoriskt i USA är det i Grekland mer en praxis att ge dricks, speciellt om du fått bra service. Det är då vanligt att avrunda uppåt eller att lämna mellan 5–10% på restaurangnotan. Till taxichaufförer eller hotellpersonal är det också vanligt att ge en något mindre summa som tack för servicen.

Spanien

Det är inte förväntat, men uppskattat, att få dricks inom serviceyrken i Spanien. Här är ofta en serviceavgift inräknad i notan, och om service varit bra kan du lämna ytterligare en mindre summa som tack. Detta sker även vid café- eller barbesök genom att du lämnar småmynt eller gör en avrundning uppåt på notan.

Tyskland

I Tyskland är det vanligt att avrunda notan uppåt till närmsta hela eurobelopp, eller motsvarande 5–10% av totalbeloppet, som en form av dricks. Det förekommer även att det ges en extra summa till taxichaufförer och frisörer på samma sätt.

Hur bokför jag dricks?

Dricks är en skattepliktig inkomst vilket betyder att man behöver skatta för det, oavsett om man tar emot pengarna som ett företag eller som anställd. Som företag ska man registrera det som en intäkt vilket innebär att det läggs till företagets totala omsättning. Om det istället är den anställde som tar emot den extra summan direkt från kunden är det dennes ansvar att bokföra dricksen som inkomst av tjänst.

Processen kräver en del administrativt arbete, så ett digitalt verktyg som erbjuder en helhetslösning kan underlätta och göra det enklare att bokföra dricks. Ett exempel är Personalkollen där företagets kassasystem är integrerat med allt från stämpelklocka, schema, löner, personal med mera. Då kan du automatiskt skapa upp underlag att använda till bokföringen.

Vad gäller vid representation?

Vid bokföring av dricks i samband med representation, som affärsmiddagar eller andra representationsaktiviteter, är det viktigt att spara underlag som kvitton för alla utgifter, inklusive där den specificeras. Bokför sedan det totala beloppet (kostnad för måltid eller aktivitet plus dricksen) som en representationskostnad.

Vad gäller momsavdrag är den delvis avdragsgill upp till ett visst belopp per person och tillfälle. I Sverige får du dra av 50% av momsen för avdragsgilla representationskostnader. Följ alltid det som står på Skatteverkets hemsida för senast uppdatering kring reglerna.

Kan jag dra av på företagskort?

Dricks kan betraktas som en del av kostnaden för representation och kan vara avdragsgill, men det beror på sammanhanget och huruvida utgiften uppfyller Skatteverkets krav på avdragsgilla kostnader.