Personuppgiftspolicy

Genom att använda Restaurangkoll.se accepterar du innehållet i Personuppgiftspolicyn. Om du inte accepterar innehållet i Personuppgiftspolicyn bör du inte använda Restaurangkoll.se. Restaurangkoll.se kan när som helst ändra innehållet i Personuppgiftspolicyn och du bör därför regelbundet läsa den.

Restaurangkoll.se använder cookies på Restaurangkoll.se. En cookie är en liten textfil som sparas i din dator så att webbplatsen vet att du besökt den tidigare nästa gång du besöker Restaurangkoll.se. En cookie kan inte identifiera dig personligen utan endast den webbläsare som finns installerad på den dator du använder vid besöket. En cookie kan inte innehålla virus.

Restaurangkoll.se använder cookies för att ta reda på hur och när Restaurangkoll.se används i förbättringssyfte.

Om du inte vill acceptera cookies kan du ändra inställningarna i din webbläsare avseende cookies. Detta medför dock att delar av Restaurangkoll.se inte kommer att kunna användas eller fungera korrekt.

Restaurangkoll.se inhämtar inga personuppgifter om dig som du inte själv valt att lämna.

Restaurangkoll.se vidarebefordrar inte dina personuppgifter till utomstående utan ditt tillstånd.

Restaurangkoll.se kan komma att lämna ut dina personuppgifter om Restaurangkoll.se är skyldigt att göra så enligt lag eller domstolsbeslut. När du lämnar personuppgifter till Restaurangkoll.se enligt ovan samtycker du därmed till att sådant utlämnande av dina personuppgifter får ske.

Restaurangkoll.se har en adekvat säkerhet för att skydda dina personuppgifter. Restaurangkoll.se kan trots detta inte garantera att dina personuppgifter i varje situation är helt skyddade mot förluster, förvanskningar och obehörig åtkomst. Restaurangkoll.se gör dock kontinuerliga uppdateringar av säkerhetssystemen.

Restaurangkoll.se kan innehålla länkar till webbplatser som inte ägs av Restaurangkoll.se. Restaurangkoll.se ansvarar inte för innehållet på sådana webbplatser.